Hoog Kanje 186-D1
030-6914808
info@mensendieckinzeist.nl
Erika van der Hoek

Vitaliteit

Beweging in Vitaliteit

Door gezond te bewegen en zo goed mogelijk je lichaam te gebruiken kun je klachten voorkomen en je voelt je meer vitaal. Ook zorg je dat je jouw dagelijks activiteiten kunt blijven uitvoeren.

Gezond bewegen tijdens jouw dagelijkse activiteiten

Weten hoe je je lichaam goed kunt gebruiken

Bewust zijn van je beweeggewoontes

Als je preventief bij mij in behandeling komt, zal ik aan de hand van je hulpvraag (wat wil je bereiken) onderzoeken wat nu jouw manier van bewegen is en hoe je je lichaam gebruikt. Klopt de belasting op je lichaam (je dagelijkse activiteiten) met je belastbaarheid (wat je lichaam kan hebben), wat zijn aandachtspunten.

Daaruit volgt een plan met verbeterpunten waar we in een aantal sessies aan gaan werken. Het doel is dat je in jouw dagelijkse activiteiten je lichaam beter weet te gebruiken en je bewust bent van je beweeggewoontes. En dat jouw hulpvraag beantwoord is.

Oplossing voor
vitaal bewegen

Oefentherapie-Mensendieck, genoemd naar grondlegster Bess Mensendieck (1867-1957), is doeltreffend bij klachten die voortvloeien uit een belastende (werk)houding of manier van bewegen. Oefentherapie valt onder de paramedische behandelmethoden en Oefentherapeuten Cesar/ Mensendieck zijn HBO opgeleid. Hiermee staan ze op gelijk niveau met andere vormen van paramedische therapie, zoals Fysiotherapie en Ergotherapie.

Het verschil van de therapie zit hem in de benadering van de klachten. Door je bewust te maken van je bewegingsgewoonten en door het aanleren van gezonde houdings– en bewegingsgedrag, helpen oefentherapeuten bij het klachten verminderen of voorkomen. Je krijgt zelf de regie over je klachten, omdat je leert wat de oorzaak van de klachten is en je deze zelf leert te voorkomen en/of verminderen.